کلید میانبر از بین بردن اشباع رنگ (Desaturate) و تبدیل رنگ تصویر به مقدار grayscale